Eurofins Evic Product Testing Romania

Eurofins Evic Product Testing Romania SRL este cel mai mare centru privat de cercetare, experimentare și evaluare pentru produse cosmetice, biocide, dispozitive medicale și nu numai din România.
Înființată în anul 2004, compania a oferit încă de la început servicii de cea mai bună calitate, de evaluare a produselor cosmetice din punct de vedere al siguranței și eficacității. De la an la an, gama noastră de servicii s-a diversificat acoperind atât tendințele pieței cât și solicitările specifice ale fiecărui client. 

Serviciile oferite sunt garantate de marca Eurofins|EVIC, marcă internațională, care asigură recunoașterea pe plan mondial a testelor efectuate în domenii de evaluare a acceptabilității pielii și eficacității produselor cu o gamă largă de metodologii „in vitro” sau „in vivo”, studii toxicologice și evaluări mai ales clinice cu posibilitatea evaluării multicentrice, pe panouri de voluntari care corespund destinației produselor.

 

Eurofins Evic Product Testing Romania oferă atât testare clinică pentru produse cosmetice la cel mai înalt nivel de calitate cât și accesul la o gamă diversă de alte servicii de testare in vivo și in vitro, în cadrul altor laboratoare din întreaga lume (Spania, Italia, Franța). Datorită competențelor și bazelor materiale ale firmelor din grupul Eurofins, Eurofins Evic Product Testing Romania poate acoperi orice posibilă cerință specifică a clienților.

Specialiștii Eurofins Evic Product Testing Romania pot oferi proiecte personalizate, fundamentate științific, astfel încât să vină în întâmpinarea tuturor solicitărilor departamentelor de marketing ale clienților noștri, plasând în același timp pe primul loc siguranța sănătății umane, respectarea principiilor de etică medicală și rigurozitatea științifică.

Calitatea serviciilor Eurofins|EVIC este certificată internațional, studiile efectuate în orice companie Eurofins|EVIC respectând cu strictețe spiritul regulilor de bună practică clinică, precum și principiile Regulamentului (CE) NR. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind Produsele Cosmetice. Metodologii in vitro, in vivo, studii toxicologice, evaluări clinice (chiar multicentrice), teste de consumator, consultanță, evaluări sau întocmiri de dosare, toate stau la dispoziția clienților noștri – companii mari sau mici.

Recent am adăugat activității noastre un mic laborator de microbiologie pentru analizarea probelor ex-vivo și nu numai. Analizele efectuate în acest laborator vin să completeze studiile clinice pe care le efectuăm deja pe scară largă.
Dezinfectanții utilizați în practica medicală sunt supuși unei ample testări care conține mai multe faze, una dintre acestea fiind și testarea clinică a eficacității și siguranței dezinfectanților.
În prezent, principalul tip de studiu care poate fi efectuat este reprezentat de evaluarea eficacității produselor antiseptice.

Tehnicile medicale de investigare utilizate sunt non-invazive și sunt aplicate pe subiecți umani sănătoși.
Înaintea desfășurării fiecărui studiu se consultă un comitet de etică intern sau independent care verifică îndeplinirea condițiilor de rigurozitate științifică optime, evaluează relevanța generală a studiului și se pronunță cu privire la siguranța subiecților umani în timpul studiului.
În centrul nostru toate studiile se desfășoară în spiritul bunelor practici de laborator și al bunelor practici clinice.
Echipa noastră specializată care conduce această metodă de testare include un doctor în dermatologie (investigator principal), asistente medicale înregistrate (aplicarea produsului) și microbiologi certificați cu diplome de master. Datorită faptului că acest standard presupune o metodologie complicată, este evident că putem aborda o multitudine de alte metodologii de studiu.

 

Contact Clienţi:

Bd. Mărăşeşti nr. 64-66
040256 Bucureşti, România

Telefon: 0040 213357090
Fax: 0040 213357091
Mobil: 0040 757099113

Email: commercial@evic.ro

Contact Subiecţi:

Bd. Mărăşeşti nr. 64-66
040256 Bucureşti, România

Telefon: 0040 213357090
Fax: 0040 213357091
Mobil:
0040 728302244
0040 735197293
0040 726309131

Email: recrutare@evic.ro